Aktiviteter

Vi har både apparat- och fridykare i klubben, så vi gör aktiviteter som passar båda typerna av dykning. Vi hjälps åt och kompletterar varandra när vi letar efter vrak eller inventerar  havsbottnen.