Bli medlem

Vill du bli medlem?

Skicka e-post till ydsnautilus@gmail.com
Vi behöver följande information för att kunna registrera dig:
-Fullständigt namn
-Fullständigt personnummer
-Hem/folkbokföringsadress
-Telefonnummer
-Personlig e-postadress

Medlemsavgiften betalas till bankgirot som står angivet här nedan.
Avgifterna för 2019 är följande:
Junioravgift(<18)=500:-
Senioravgift(>19)=1100:-
Är flera medlemmar skrivna på samma adress erhålls 50:- rabatt per medlem.
Är du redan medlem i annan SSDF-förening, eller om du går med i klubben efter 2018-06-31, betalar du endast halva summan.

Organisationsnummer: 848000-3683
Bankgiro: 761-1114
Föreningen grundades: 1965-09-01

Du är viktig för att föreningen ska kunna utvecklas.

Summan du betalar in går till att försäkra dig mot olyckor, hyra av bassäng, arrende till klubbens mark och inköp av ny utrustning.

I Ystads dykarsällskap Nautilus har det fattats ett beslut om att alla medlemmar ska ha tillgång till sitt klubbhus när de önskar. Detta tillstyrks av föreningen genom att de medlemmar som vill får lov att lösa ut en egen nyckel och larmkod.

Kontakta styrelsen på adressen ydsnautilus@gmail.com om du vill stödja oss med ett medlemskap.