Apparatdykning

Tänk dig känslan av att glida fram viktlöst genom en helt ny värld som bara väntar på att upptäckas av just dig. På det viset vill vi förmedla känslan av dykning. Inte den tunga, kalla, svåra och farliga dykningen som så ofta presenteras i diverse TV-program och filmer. Dykning är en säker sport där man med hjälp av sin utrustning håller sig någorlunda varm och kan andas luft ur en gasflaska vilken oftast bärs på ryggen precis som en ryggsäck.

Varför ska man då dyka?

Det enklaste svaret på den frågan måste vara därför att man kan göra samma saker i vattnet som man kan på land, skillnaden är att det är mycket roligare i vattnet!

Dykningen förenar människor, oavsett vilka vi är eller vilken bakgrund vi har så kommer ett äventyr ner i en okänd värld göra att vi alltid har kul tillsammans på lika villkor. Dykning är ingen en-persons sport och detta bekräftas av den nära vänskapsrelation som oftast utvecklas inom en grupp dykare.