Fridykning

YDS Nautilus driver en fin fridykarverksamhet.

Klubbens verksamhetsidé för fridykningen är följande:

Ystads dyksällskap Nautilus Fridykarsektion finns för att lära ut fridykning på ett säkert, strukturerat och roligt sätt i ett socialt sammanhang. Vi vänder oss till alla; barn och vuxna, som har aktuella simkunskaper i paritet med simborgarmärket och som kan lyssna och utföra instruktioner. Sektionen har inte åldersgräns för deltagande i verksamheten. Vi välkomnar individer med funktionsnedsättning men vi får bestämma vad vi kan erbjuda från falla till fall utifrån klubbens resurser. Vår verksamhet ska kunna upplevas som meningsfull i ett längre perspektiv för deltagaren.

Vi bedriver regelbunden träning på Ystads badhus under vår och höstterminen. Våra nuvarande träningstider är onsdagar, kl. 19:30-20:30. Notera att vi samlas vid bassängen redan kl. 19:15. Man får prova på 4 gånger och man får även låna utrustning under dessa tillfällen (4 gånger). Vi träffas regelbundet i klubbstugan som ligger fint i Ystads småbåtshamn. Under senvår och sommar har vi strukturerade aktiviteter utomhus.

Vill ni komma i kontakt med klubbens fridykarinstruktörer, gör ni det enklast på: ydsn.fridyk(kanelbulle)gmail.com

Välkomna!

Med vänliga hälsningar,

YDS Nautilus fridykarinstruktörer

Nedan finns en länk till Fridykarsektionens verksamhetsplan som är beslutad av klubbens styrelse och som sektionens operativa arbete planeras efter.