Medlemskap/Prislista

Medlemsavgift för 2024 betalas till bankgiro: 761-1114

Definitioner:
-Junior= till och med året du fyller 17 år
-Senior= från och med året du fyller 18 år 
-Till familj räknas personer som bor på samma folkbokföringsadress

Summa att betala:
550:- Junior
1000:- Senior
1500:- Senior med fri luftfyllning & båtutfärder(endast drivmedel betalas)
500:- familjemedlem med tillgång till motionssim(ej medlemskap i SSDF)

Uppnår man totalt 2000:- av betalande medlemskap, inom familjen. Får man ta med 3 st för motionssim utan extra kostnad.

Båtutfärd:
Avgift för betalande medlem: 300:-

Luftfyllning:
500:-/ årsvis(brytpunkt dygns skiftet 31 dec/ 1 jan)

Ny medlem ska skicka e-post till ydsnautilus@gmail.com innehållande:
-Fullständigt namn
-Fullständigt personnummer 
-Adress
-Telefonnummer 
-Personlig e-postadress 
Vi behöver denna information för att kunna registrera dig i SSDF (Svenska SportDykarFörbundet) och RF (RiksidrottsFörbundet).

Vi har blanketter för nyttjande av friskvårdsbidrag.
Vid frågor vänligen mejla; ydsnautilus@gmail.com 

Tack för att du är med och bygger vår förening.