Möte med kommunen om nytt pilotprojekt

Onsdagen den 18 Januari träffade representanter från YDSN kommunen för att diskutera föreningars förebyggande arbete när det kommer till att stoppa missbruk om och när det upptäcks i föreningarnas närmiljö. YDSN kommer som inbjuden förening att tillsammans med en annan förening, ”Ninjat” som sysslar med e-sport att bilda en pilotgrupp där vi tillsammans med kommunen ska arbeta för att bli DANT-certifierade.

DANT= Doping, Alkohol, Narkotika, Tobak.

En certifiering innebär en kvalitetshöjning inom verksamheten och syftet är att visa de vi samverkar med vårt arbete mot ovanstående former av missbruk. Det första steget i projektet kommer att starta redan nästa vecka när kommunens folkhälsostrateg översänder en steg-för-steg plan som ska granskas och utvärderas. Som förening förväntas det första steget att bli en utveckling av vår drogpolicy vilket kommer att ha stor betydelse inom projektet.

YDSN stödjer en sund föreningskultur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.