Städa strand 19 september

Då har vi varit med och bidragit till ett hållbarare samhälle. Vi städade strand från småbåtshamnen i Ystad och ut till reningsverket väster om hamnen. En massa bråte samlades in och togs omhand. Det är förvånansvärt hur mycket konstiga saker som hamnar i naturen. #städasverige #städamera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.